خرید از گلدیس
فروش به گلدیس
خرید سکهٔ تمام بهار (امامی 86):
15,400,000
تومان

مبلغ

تومان

مقدار

سکه

- مبلغ وارد شده باید بیشتر از 1,540 تومان باشد.
- حداقل مقدار وارد شده باید برابر یا بیشتر از ۰.۰۰۰۱ باشد.
سقف هر تراکنش بانکی حداکثر 50 میلیون تومان می باشد.

شما مقدار 0 سکه‌ی تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی ۱۳۸۶) دریافت خواهید نمود.
به دلیل نوسانات قیمت، پس از تایید اولیه و قبل از خرید نهایی، میزان دقیق مقدار دریافتی نمایش داده خواهد شد.
فروش سکهٔ تمام بهار (امامی 86):
14,700,000
تومان

مبلغ

تومان

مقدار

سکه

مبلغ وارد شده باید بیشتر از 14,700 تومان باشد
- حداقل مقدار وارد شده باید برابر یا بیشتر از ۰.۰۰۰۱ باشد.
مبلغ واردشده بیشتر از موجودی طلای شما می‌باشد

شما مقدار 0 سکه‌ی تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی ۱۳۸۶) از ذخیره سکه‌ی خود خواهید فروخت.
ارزش سکه‌ی شما در این لحظه 0 تومان
به دلیل نوسانات قیمت، پس از تایید اولیه و قبل از فروش نهایی، میزان دقیق قابل فروش نمایش داده خواهد شد.