خرید از گلدیس
فروش به گلدیس
خرید سکهٔ تمام بهار (امامی 86):
10,650,000
تومان

مبلغ

تومان

مقدار

سکه

- مبلغ وارد شده باید بیشتر از 1,065 تومان باشد.
- حداقل مقدار وارد شده باید برابر یا بیشتر از ۰.۰۰۰۱ باشد.
سقف هر تراکنش بانکی حداکثر 15 میلیون تومان می باشد.

شما مقدار 0 سکه ی تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی ۱۳۸۶) دریافت خواهید نمود.
به دلیل نوسانات قیمت، پس از تایید اولیه و قبل از خرید نهایی، میزان دقیق مقدار دریافتی نمایش داده خواهد شد.
فروش سکهٔ تمام بهار (امامی 86):
10,470,000
تومان

مبلغ

تومان

مقدار

سکه

مبلغ وارد شده باید بیشتر از 1,047 تومان باشد
- حداقل مقدار وارد شده باید برابر یا بیشتر از ۰.۰۰۰۱ باشد.
مبلغ واردشده بیشتر از موجودی طلای شما می‌باشد

شما مقدار 0 سکه ی تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی ۱۳۸۶) از ذخیره طلای خود خواهید فروخت.
به دلیل نوسانات قیمت، پس از تایید اولیه و قبل از فروش نهایی، میزان دقیق قابل فروش نمایش داده خواهد شد.
ارزش طلای شما در این لحظه 0 تومان