سکهٔ تمام بهار آزادی جدید (امامی ۸۶)
خرید: 9,880,000
تومان
فروش: 8,980,000
تومان
طلای خام (گرم)
خرید: 980,000
تومان
فروش: 870,000
تومان
انگشتر
گردنبند
دستبند
گوشواره
سرویس
طلای سفارشی

انگشتر کارتیه زنجیر

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 367,500
تومان
قیمت حدودی 2,486,750
تومان

گوشواره سوزنی کارتیه

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 441,000
تومان
قیمت حدودی 2,984,100
تومان

دستبند کارتیه

وزن تقریبی 7 گرم
بیعانه 1,029,000
تومان
قیمت حدودی 6,962,900
تومان

گردنبند دل آویز

وزن تقریبی 3.3 گرم
بیعانه 485,100
تومان
قیمت حدودی 3,282,510
تومان

گوشواره دایره آویز بلند

وزن تقریبی 5 گرم
بیعانه 735,000
تومان
قیمت حدودی 4,973,500
تومان

گوشواره آویز دایره

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 367,500
تومان
قیمت حدودی 2,486,750
تومان

انگشتر هشتی

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 431,200
تومان
قیمت حدودی 2,003,120
تومان

گردنبند حروف

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 294,000
تومان
قیمت حدودی 1,989,400
تومان

گردنبند دوقلب

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 294,000
تومان
قیمت حدودی 1,989,400
تومان

گردنبند طبیعت

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 294,000
تومان
قیمت حدودی 1,989,400
تومان

گردنبند خورشید

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 441,000
تومان
قیمت حدودی 2,984,100
تومان