خرید از گلدیس
فروش به گلدیس
خرید طلای خام:
1,380,000
تومان

مبلغ

تومان

مقدار

گرم

- مبلغ وارد شده باید بیشتر از 138 تومان باشد.
- حداقل مقدار وارد شده باید برابر یا بیشتر از ۰.۰۰۰۱ باشد.
سقف هر تراکنش بانکی حداکثر 50 میلیون تومان می باشد.

شما مقدار 0 گرم طلای خام دریافت خواهید نمود.
به دلیل نوسانات قیمت، پس از تایید اولیه و قبل از خرید نهایی، میزان دقیق مقدار دریافتی نمایش داده خواهد شد.
فروش طلای خام:
1,350,000
تومان

مبلغ

تومان

مقدار

گرم

مبلغ وارد شده باید بیشتر از 1,350 تومان باشد
- حداقل مقدار وارد شده باید برابر یا بیشتر از ۰.۰۰۰۱ باشد.
مبلغ واردشده بیشتر از موجودی طلای شما می‌باشد

شما مقدار 0 گرم طلای خام از ذخیره طلای خود خواهید فروخت.
ارزش طلای شما در این لحظه 0 تومان
به دلیل نوسانات قیمت، پس از تایید اولیه و قبل از فروش نهایی، میزان دقیق قابل فروش نمایش داده خواهد شد.